Regulamin Konkursu

with Brak komentarzy

Pomóżcie nam wybrać Playlistę “Sesja zimowa 2016” (poprzez „lajki”), które nagrodzimy prezentem od Spotify (3 miesięczny abonament Premium) . Odpowiedz w komentarzu: Jaką piosenkę wybierasz? Wpisuj albo polub odpowiedź z Twoją piosenką (jeśli już tam jest).

Głosujcie i zachęcajcie innych, by razem z nami tworzyć Playlistę “Sesja zimowa 2017”.

Piosenki TOP 20 zdobędą nagrody!

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, posiadające konto na portalu społecznościowym Facebook
 2. Linki do piosenek ze Spotify lub YouTube będą umieszczane w komentarzach pod odpowiednim postem na Facebooku Notatek.pl (www.facebook.com/notatek).
 3. Utwory, które zdobędą największą liczbę „lajków” (20 utworów), otrzymują nagrodę w postaci 3 miesięcznego abonamentu premium usługi Spotify.
 4. Pierwsze 20 piosenek, które otrzymają największą liczbę lajków, znajdą się na specjalnej playliście Spotify.
 5. Konkurs będzie trwał do 31.01 do godz. 20:00 Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 01.02 o godz.12:00 na facebookowym profilu Notatek.
 6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni poprzez wpis na facebookowym profilu Notatka.
 7. Organizatorem konkursu jest Notatek.pl we współpracy ze Spotify.
 8. Konkursy są otwarte dla wszystkich z wyłączeniem pracowników i współpracowników Notatek.pl oraz ich najbliższych rodzin.
 9. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursach pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.
 10. Zabronione jest podawanie fałszywych lub nie swoich danych osobowych.
 11. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 12. Nagrody zostaną przekazane przez prywatną wiadomość na Facebooku.
 13. Nagrody należy odebrać w ciągu 1 tygodnia od daty wygrania. Po tym terminie nagroda przechodzi na poczet kolejnych konkursów.
 14. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
 16. Notatek.pl ma prawo w każdym momencie trwania konkursów wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjęło uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
 17. Osoby biorące udział w konkursach wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz 833 z późn. zm.).
 18. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej http://blog.notatek.pl/2016/10/10/regulamin-konkursu/
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego
Komentarze