Absolwenci tych uczelni zarabiają najlepiej. Czy od razu znajdują dobrą pracę?

with Brak komentarzy

Najnowsza analiza wysokości pensji wśród absolwentów polskich uczelni nie przynosi rewolucji. Najwięcej zarabiają byli studenci tych szkół wyższych, które starają się dynamicznie reagować na potrzeby edukacyjne i kwalifikacyjne rynku pracy. Czy jednak te same uczelnie zapewniają dobry start na rynku pracy?

E5RETXVN7R_800x533

 

Nie od wczoraj osoby, które wybierają kierunek studiów i rodzaj uczelni, mają – nawet niekiedy nieświadomie – na uwadze późniejszą karierę zawodową. Obecni millenialsi stawiają zresztą kwestię wynagrodzenia na pierwszym miejscu wśród czynników, którymi kierują się aplikując na konkretne stanowiska pracy. Widać do w badaniu „Internetowe zwyczaje pokolenia Y. Jak wykorzystać je w rekrutacji?”, które zrealizowano dla serwis Notatek.pl. Aż 80% ankietowanych wskazało właśnie wysokość zarobków na pierwszym miejscu. Z drugiej strony uczelniom zależy na wizerunku tych, które spełniają oczekiwania swoich absolwentów.

Jak wygląda styk tych dwóch światów? Analiza zarobków absolwentów polskich uniwersytetów wskazuje, że najlepsze warunki finansowe uzyskują osoby opuszczające gmachy Uniwersytetu Warszawskiego (mediana wyniosła 5,5 tys. złotych brutto), drugą najlepszą uczelnią jest Uniwersytet Gdański (4 tys, złotych brutto), a tuż za nim znalazł się Uniwersytet Łódzki (4 tys. Złotych). Takie wnioski płyną z badania firmy Sedlak&Sedlak, która sprawdziła średnie wynagrodzenie absolwentów studiów magisterskich na uczelniach państwowych.

Jak wiadomo, na wysokość wynagrodzenia wpływa wiele czynników – m.in. miejsce pracy, typ firmy, szczebel zarządzania czy branża. Bezapelacyjnie jednak ukończenie konkretnej szkoły wyższej także mocno wpływa na zarobki.

Czy zatem można zaryzykować stwierdzenie, że sama decyzja o studiowaniu np. na Uniwersytecie Warszawskim lub Uniwersytecie Gdańskim jest połową sukcesu? Niekoniecznie. Jak pokazuje praktyka, nawet uzyskanie edukacji w jednej z topowych uczelni nie musi zapewniać nawet samego zatrudnienia. Ponadto w analizie – na co zwraca uwagę Przemek Kadula, założyciel serwisu Notatek.pl – nie nadal jest bardzo ważne zagadnienie do zbadania.  „W badaniu brakuje wymiaru czasu. Bardzo interesujące mogłyby się okazać wyniki pokazujące, ile zarabiają absolwenci poszczególnych uczelni do 3 lat od uzyskania dyplomu. Takie dane pokazałby, jaki start w karierze zapewnia dana uczelnia. To mogłoby być bardzo ciekawe i korzystne dla studentów, gdyby uczelnie wyższe prezentowały miernik sukcesu pokazujący przełożenie studiów na dobry start na rynku pracy” – uważa Przemek Kadula.

Komentarze