Wiedza za darmo

with Brak komentarzy

DStartup Stock Photosostęp do bazy ponad 100 tysięcy materiałów z 270 uczelni w Polsce, testy i kursy wideo. To wszystko oferujemy w jednym miejscu i za darmo. Czekasz na kruczki? Zdziwimy Cię – nie ma ich.

Notatek.pl istnieje na rynku od ośmiu lat, a jego popularność stale wzrasta. Styczeń i czerwiec, to bez wątpienia dwa najlepsze miesiące, jeśli chodzi o aktywność naszych użytkowników. Jednak coraz więcej osób pobiera u nas notatki także w miesiącach pozasesyjnych. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest prosta. Po pierwsze, stale aktualizujemy naszą bazę danych, sprawdzając również poprawność nadsyłanych materiałów. A po drugie, korzystanie z Notatka nie wiąże się z żadnymi ukrytymi opłatami.

fc94e9c9dd8bWciąż jednak internauci są bardzo ostrożni, jeśli chodzi o logowanie się i pobieranie materiałów. Wpływ na to miała głośna afera z udziałem serwisu Pobieraczek.pl. Przypomnijmy po krótce sprawę. Niespełna 4 lata temu na jaw wyszło oszustwo, jakiego przez wiele lat dopuszczali się właściciele wspomnianego wyżej serwisu. Rzekomo za darmo udostępniali oni zainteresowanym niemałą bazę filmów, muzyki i innych atrakcyjnych rzeczy. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało idealnie. Jednak po kilku dniach, do osób które zaufały Pobieraczkowi, przychodziły niepokojące maile. Zawierały one wezwanie do zapłaty na rzecz spółki Eller Service SC.

“Szanowna Pani
Niniejszym zawiadamiam, iż Spółka Eller Service S.C. Rafał Peisert, Iwona Kwiatkowska z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 658/3, która jest właścicielem serwisu Pobieraczek.pl, korzystając z usług Kancelarii Konsens SA podjęła skuteczne działania prawne w celu wyegzekwowania od Pani zaległej należności w wysokości 94.80zł. Wspólnikom Spółki przysługuje wobec Pani roszczenie odszkodowawcze z tytułu niewywiązania się przez Pani z warunków zawartej umowy (§ 4 ust.1 Regulamin świadczenia usług „Usenet” z dnia 16.04.2010). Jednocześnie informuję, iż w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, Spółka Eller Service S.C. wystąpi o zasądzenie od Pani kary umownej w wysokości 312,85zł tytułem nie wywiązania się przez Panią z warunków zawartej umowy. (…)Dnia 24.08.2010 o godzinie 21:06:03 przy użyciu stacji roboczej o adresie IP: 88.199.92.66 zamówiła Pani w serwisie Pobieraczek.pl usługę dostępu do serwerów Usenet w pakiecie Pobieraczek5 i pomimo wysłanych wezwań do wywiązania się z warunków zawartej umowy, zamówiona usługa nie została do dnia dzisiejszego w sposób całkowity opłacona(…)”

Z pewPlikostrada.pl_nością każdego zaniepokoił by mail o takiej treści. W przypadku niektórych ludzi, okazał się on tak skuteczny, że zapłacili oni żądaną kwotę. Jak się później okazało, spółka nie miała jakichkolwiek podstaw, aby pobierać od użytkowników opłaty. W Internecie zaczęło wrzeć, ludzie zgłaszali się z podobnymi problemami. W ich rozwiązaniu starał się pomóc Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale nie było to takie proste. Mimo wielu pozwów oraz kar nakładanych na spółkę, jej właściciele nie dawali za wygraną.

W końcu jednak w 2013 roku serwis zniknął z sieci. Powstało kilka serwisów klonów – jak na przykład Plikostrada. Nam to nie grozi, dzięki wielkiemu zaufaniu ze strony naszych użytkowników i partnerów.

notatekipracujZawsze należy być uważnym podczas korzystania z różnych portali. Jednak wybierając Notatek.pl, studenci mogą być spokojni. Dane, jakie podają oni podczas logowania (m.in. uczelnia, kierunek i rok studiów) są potrzebne nam tylko do tego, aby ułatwić im zdobywanie cennej wiedzy oraz móc dopasować ciekawe oferty pracy, zgodne z wykształceniem i zainteresowaniami. Jak to możliwe? Współpracujemy z serwisem Pracuj.pl, dlatego też pobierając notatki  możesz jednocześnie ‘natknąć się’ na niejedną atrakcyjną ofertę stażu, praktyk, a nawet pracy.

Liczby bardziej by Cię przekonały? Oto nasze wyniki: docieramy do blisko miliona studentów miesięcznie, a liczba pobieranych materiałów dochodzi nawet do 500 tysięcy. Co więcej, zarejestrowało się u nas już 280 tysięcy użytkowników.

Jeszcze się zastanawiasz? Szkoda czasu. Lepiej zarejestruj się i skorzystaj z szerokiej gamy naszych możliwości.

Komentarze