Słów kilka o umiejętnościach

with Brak komentarzy

75VJAZIQQL_800x533W dzisiejszych czasach kładzie się duży nacisk na rozwój osobisty oraz zawodowy. Trenuje się umiejętności miękkie (tzw. interpersonalne), do których należy m.in. asertywność, umiejętność pracy w grupie, autoprezentacja, komunikatywność Oprócz tego bardzo ważne są także umiejętności twarde, np. umiejętność obsługi programów komputerowych, znajomość języków obcych czy też skonkretyzowana wiedza specjalistyczna. Można śmiało stwierdzić, że bez tego typu umiejętności ciężko jest funkcjonować w dzisiejszym świecie.

Komunikacja z innymi ludźmi jest nieunikniona, jest czymś naturalnym. Kiedy starasz się o pracę – musisz się odpowiednio zaprezentować, aby tą pracę zdobyć. W związku z tym byłoby dobrze, gdybyś znał tajniki autoprezentacji. Gdy już pomyślnie przejdziesz cały proces rekrutacji zostają Ci przydzielone zadania, obowiązki i projekty do zrealizowania. Wtedy czeka Cię praca w grupie. Pracodawca wymaga od Ciebie konkretnych umiejętności – np. znajomości języka angielskiego i rosyjskiego, prawa jazdy itd. Zarówno umiejętności społeczne, jak i te twarde jesteś w stanie wypracować – czy to sam czy z pomocą firm szkoleniowych, trenerów, coachów.

 Materiały do poszerzania swojej wiedzy specjalistycznej zapewnia Ci nasz portal. Z kolei informacji na temat rozwoju osobistego oraz tego w sferze biznesu dostarczy Ci magazyn popularno-naukowy „Sfera Menedżera” – wydawany przez Koło Naukowe Procesu Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Redakcja magazynu przygotowuje dla Ciebie artykuły dotyczące m.in. prowadzenia skutecznych negocjacji, osiągania przewagi konkurencyjnej, roli motywacji w zespole, Public Relations, techniki sprzedaży lub przywództwa. Postaw na swój siebie, postaw na swój rozwój!

Komentarze