Nowe Horyzonty Edukacji

with Brak komentarzy

Nowe Horyzonty Edukacji to czasopismo opracowane w popularno-naukowej formie, obszernie poruszające tematykę społeczno-oświatową. Poświęcone jest także nowoczesnym technologiom, innowacyjnym rozwiązaniom w edukacji, osiągnięciom polskiej nauki oraz wszelkim problemom i wyzwaniom, przed którymi staję obecnie system edukacyjny.

Nowe Horyzonty Edukacji zamieszcza opinie czołowych przedstawicieli polskiej nauki i stwarza dzięki temu możliwość ich konfrontacji z poglądami osób bezpośrednio zaangażowanych w procesy edukacyjne, tj. nauczycieli, rodziców, uczniów a przede wszystkim studentów. Z naszym czasopismem współpracują tacy specjaliści jak prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz, prof. dr hab. Wojciech Walat oraz wielu czołowych przedstawicieli świata nauki. Dzięki temu NHE jest nieocenionym źródłem wiedzy. Informacje i artykuły zamieszczone w naszym czasopiśmie mogą stać się niezwykle ważnym elementem wspierającym proces tworzenia prac naukowych.

NHE ma zasięg ogólnopolski i trafia do szerokich środowisk, od profesjonalistów związanych z branżą edukacyjną, poprzez biznes i czytelnika prasy popularno-naukowej. Pismo dostępne jest zarówno w formie prenumeraty a także w sklepach sieci Empik. Jednak najpewniejszym i najtańszym sposobem na zdobycie kolejnych numerów pisma, a także jednym z najlepszych sposobów na wsparcie go i jego społecznych inicjatyw jest wykupienie prenumeraty.

Komentarze