Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa

with Brak komentarzy

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa z ang. European Law Students’ Association (ELSA) jest największą, apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa.

ELSA obecna jest w 42 krajach w Europie, działając w sieci poprzez grupy narodowe i lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego (International Board) z siedzibą w Brukseli.

Międzynarodowy charakter organizacji oparty jest na budowaniu wzajemnej współpracy oraz porozumienia przez poznawanie innych systemów politycznych i kultur prawnych. Członkowie ELSA uczestnicząc w życiu stowarzyszenia zdobywają cenne doświadczenia i nową perspektywę w spojrzeniu na prawo, kształtowanie przyszłego życia zawodowego oraz stosunki międzynarodowe.

Działania, które podejmujemy służą realizacji wspólnych dla środowiska międzynarodowego:

WIZJI

„Sprawiedliwy świat gdzie szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową „

CELÓW

*Rozwój edukacji prawniczej
*Wspieranie wzajemnego zrozumienia
*Popieranie poczucia odpowiedzialności społecznej wśród studentów prawa i młodych prawników

ELSA Szczecin

Grupa Lokalna ELSA Szczecin została utworzona w listopadzie 1991 roku. Obecnie działa ona jako koło naukowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i prowadzi aktywną działalność na rzecz realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. Wszystkie nasze przedsięwzięcia cieszą się ogromnym uznaniem ze strony Władz Wydziału, Uniwersytetu oraz Miasta Szczecina. Współpracuje z Wydziałową oraz Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego oraz licznymi kołami naukowymi działającymi na  Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Komentarze